Växjö – SCENSOMMAR: LINDA PETTERSON OCH ASTRIDKVARTETTEN

Kom till aktiviteten med ett moderatplagg och njut av Scensommar. Hur låter sommaren? När Astridkvartettens stråkar sammanförs med Linda Pettersons sång får de varma månaderna ett perfekt soundtrack. Klassiska hits […]

Gratis