En trygg omstart

Blågrönas förslag till budget 2022

– Årets prioriteringar görs på en trygg välfärd, ett växande näringsliv, ökad trygghet och ett hållbart samhällsbyggande i hela kommunen, kommenterar Anna Tenje det Blågröna budgetförslaget.

Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2022. Pandemin innebär fortsatta utmaningar för kommunsektorn kopplat till osäkerhet i demografi, skatteintäkter och sysselsättning. Den påbörjade omställningen bidrar till att vi kan ta ett krafttag för att starta om Växjö efter pandemin.

Växjö kommun har haft ordning och reda i ekonomin under 17 år. En stark ekonomi gör att vi i utmanande tider kan fortsätta minska vår pensionsskuld med 45 mkr när kommunen byter tryggandeform för pensionerna under 2022.

Läs budgeten i sin helhet här
👉 https://blagronavaxjo.se/media/pressmeddelanden/budget-for-en-trygg-omstart/

✅ Fler jobb, växande företag och bättre näringslivsklimat
✅ Ökad trygghet i hela kommunen
✅ En trygg och attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare
✅ Ökad psykiska hälsa och minskad ofrivillig isolering för unga och äldre
✅ Omstart för föreningar, fritid och kulturen
✅ Mer kunskap, mer lovskola, mer läxhjälp och ökad valfrihet
✅ Fortsatt fokus på hållbarhetsarbete
✅ Ordning och reda i ekonomin ger förutsättningar för en hållbar välfärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *