En inspirerande dag i Lammhult

I vår dagliga arbete är det viktigt för oss att vara ute på studiebesök så mycket som möjligt. Denna gången var vi i Lammhult, där vi besökte Ello, Abstracta och Ackurat.

En grupp av moderater var igår på plats i Lammhult för att ta del av den fantastiska anda som finns där. Att se och prata om de utmaningar som de ser är viktigt i vårt politiska arbete.

Pernilla Tornéus, ordförande i Nämnden Arbete & välfärd, beskrev tydligt vilka frågor som kom fram:
– Budskapet som vi fick var tydligt kring utmaningar som finns, det handlar om kompetensförsörjning, utbildning och villatomter. Samtidigt var det glädjande att de särskilt lyfte den nya skolans betydelse för en positiv utveckling på orten.

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, som också var med på besöket var glad och inspirerad efter alla möten:
– Det var en rad positiv respons idag på frågor som kommunen har jobbat längre med. Positiva satsningar som stationsparken, den nya skolan, hallen, biblioteket och tågstoppet är några exempel. Att man upplever att tryggheten har blivit bättre är en viktig signal som förstärker det fortsatt arbetet.

Glenn Nilsson, moderat som bor i Lammhult gjorde en bra resumé:
– Målet för oss med denna dagen skulle jag säga var att få reda på vad man ser som största problemen för utveckling av sitt företag. Vi kan påverka positivt på kommunal nivå men kan också ta med oss frågor som påverkas från riksnivå, och där har vi våra representanter som kan ta med sig de frågorna.

På besöken deltog också Cenneth Quick, Sigvard Jakobsson och Lars-Göran Svensson från Moderaterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

två × fem =