Efterfesten är slut

Idag presenterade Magdalena Andersson och regeringen sin budget för 2018. Regeringen talar om ett reformutrymme på 40 miljarder kronor. Det är inte en liten uppskrivning av det reformutrymme på 12 miljarder som det opartiska Konjunkturinstitutet anser att det finns. Regeringen gasar nu kraftigt trots att högkonjunkturen är stark och riskerar att överhetta en redan het ekonomi. Det är ansvarslöst och är ett högt spel inför framtiden och riskerar kraftigt att försämra våra möjligheter att hantera de utmaningar vi ser framöver. Istället för att kraftsamla och bygga skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur slösar nu socialdemokraterna bort en högkonjunktur.

Flera nationalekonomer och chefsekonomer har uttryckt oro över socialdemokraternas budget och jag kan bara hålla med. Just nu pågår en stor efterfest och det är dags att någon sätter ner foten och lämnar de något tråkiga men nödvändiga beskeden att festen är slut och det är dags att gå hem. Gör vi inte det riskerar vi en olidlig baksmälla som inga huvudvärkstabletter i världen kan bota. Till saken hör att vi varit där tidigare och vi vet hur jobbigt det är att städa upp efter en sådan fest. I och med budgeten framgår det tydligt att Magdalena Andersson inte har några som helst intentioner på att stoppa festen, hon blandar nämligen precis mer bål.

Socialdemokraterna har drabbats av en ordentlig valfeber och genom att lova allt till alla riskerar de svensk ekonomi både på det nationella och lokala planet. Budgeten är splittrad och ofokuserad och det är uppenbart att Socialdemokraterna har tvingats till stora eftergifter till Vänsterpartiet. Eftergifter som kommer stå dem dyrt. Men det kostar att bibehålla makten till varje pris.

Att socialdemokraterna nu tycker att det är positivt med lägre skatter för landets pensionärer kan jag bara applådera. Vad jag inte kan förstå är varför de inte tycker att vanligt folk som arbetar ska få lägre skatt också. Där är det istället tvärtom. Det ska löna sig mindre att arbeta och driva företag. Vad socialdemokraterna inte tycks förstå är att tillväxten idag bärs upp av befolkningsökningen och inte att vi blivit mer produktiva. Överskottet är historiskt litet om vi jämför det med tidigare högkonjunkturer och Sverige har inte klättrat i välståndsligan trots blomstrande tider som Magdalena Andersson uttrycker det.

Det är tragiskt att se hur en ofokuserad regering nu slösar bort en högkonjunktur istället för att genomföra nödvändiga strukturella ekonomiska reformer exempelvis på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. För att säkra tillväxten långsiktigt och öka produktiviteteten borde vi sänka skatten på arbete och företag. Jobbklyftan måste minska och antalet skattebetalare måste helt enkelt bli fler. Det gör vi genom att sänka skatten, öka rörligheten och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden samtidigt som vi reformerar arbetsförmedlingen och inför ett bidragstak. Det framgår tydligt att skiljelinjen framöver kommer att stå mellan slösa och spara, utgiftsökningar mot bidragstak, bidrag mot arbete men framförallt mellan dem som lovar allt till alla och dem som håller det de lovar och tar ansvar. Det jag företräder framgår sannolikt.

Anna Tenje (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *