Djupgående granskning av budgetförslag från en splittrad opposition

Under veckan har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö presenterat sina alternativa budgetförslag. Vid en djupgående granskning av de båda förslagen, framgår den bakomliggande orsaken till det brutna samarbetet, nämligen väldigt olika prioriteringar.

Det är därför befogat att ställa sig frågan; Vad vill vänsteroppositionen med välfärden? Det skiljer 32 miljoner kronor mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets satsning på omsorgen. Vänsterpartiet satsar 22 miljoner kronor mindre än Blågröna på skolan, och äventyrar investeringar i höjd elevpeng till undervisning.

”I budgetdebatten nästa vecka ställs en enig Blågrön majoritets budget för mer kunskap, trygg välfärd och hållbar tillväxt mot en splittrad och spretig vänsteropposition, som bara är helt överens om att höja skatten för Växjöborna.”, säger Blågröna Växjös gruppledare Oliver Rosengren (M), Eva Johansson (C), Cheryl Jones Fur (MP), Lennart Adell Kind (L) och Jon Malmqvist (KD).

Kraftiga skattehöjningar väntar Växjöborna med vänsterstyre. För att uppfylla sina budgetlöften till nämnder och styrelser krävs 60 öre höjd skatt. Därutöver är partierna inte överens om en tredjedel av uppdragen. Ett urval av tio uppdrag summerar till över 80 miljoner kronor i nya utgifter. Totalt kan skatten därmed behöva höjas med minst 1 procentenhet.

Vänsteroppositionen gör en helomvändning i synen på utdelning från bostadsbolagen för bostadssociala åtgärder. I förra årets budgetdebatt var det en av de största diskussionerna, men nu har både (S) och (V) tagit till sig av Blågröna Växjös välgrundade argument.

4 av 10 uppdrag som ges av Socialdemokraterna och/eller Vänsterpartiet är redan gjort, genomförs nu eller planeras redan för. Båda partierna saknar helt mål eller uppföljning för hur Växjöbornas skattepengar ska hanteras med varsamhet och effektivitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

3 × två =