Distriktsstämma MUF Kronoberg 2018

Välkommen!

Är du redo? Det är tid för något av det roligaste (och viktigaste) man kan göra – det är dags för valår. Och vi behöver dig! Det är dags att byta ut Stefan Löfven. Vill du vara med oss och göra det? Läs då vidare!

Härmed kallar distriktsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet i Kronobergs län till ordinarie distriktsstämma onsdagen den 28 februari 2018 på kansliet i Växjö. Registrering till stämman sker från klockan 16:00, förhandlingarna inleds klockan 17:00.

ANMÄLAN SKER VIA MEJL: ida.eriksson@moderaterna.se

Anmälan och rösträtt

Rösträtt tillkommer medlemmar i MUF Kronobergs län som anmält sig till stämman senast den 14 februari 2017 i enlighet med §6 Mom. 5 i stadgan. Anmälan sker via mejl.

Kom ihåg att förnya ditt medlemskap i Moderata Ungdomsförbundet genom att betala medlemsavgiften (40 kronor) för 2018 för att erhålla rösträtt på distriktsstämman.

(För nya medlemmar i MUF från och med den 1 september 2017 gäller medlemskapet även hela 2018 och behöver inte förnyas nu.)

Motioner

Motioner till Kronobergs läns distriktsstämma (förslag från medlemmar) skall skickas per e-post i word-format till distriktsordföranden på ida.eriksson@moderaterna.se senast den 14 februari 2018.

NOMINERINGAR & KANDIDATURER TILL FÖRTROENDEUPPDRAG

Distriktsstämman ska välja distriktsstyrelse och övriga förtroendevalda för tiden intill 2019 års distriktsstämma.

Nomineringar, kandidaturer och frågar kring detta skickas till valberedningens sammankallande Oliver Rosengren på oliver.rosengren@moderaterna.se senast den 14 februari 2018.

Stämmohandlingar

I enlighet med §5 Mom. 8 i stadgan kommer stämmohandlingarna att finnas tillgängliga en vecka före stämman, då de skickas per e-post till samtliga anmälda deltagare.

Stämmohandlingar kommer även finnas på plats i stämmosalen.

Deltagandeformer

Priser för medlemmar i Kronobergs län:
Enbart deltagande på stämma: Gratis – Middag: Gratis

Priser för medlemmar i andra distrikt:
Enbart deltagande på stämma: Gratis – Middag: 100:-

Under dagen kommer det att serveras middag.
Anmälan om specialkost sker i samband med anmälan till stämman.

Betalning

Deltagaravgiften ska vara distriktet till handa senast den 28 februari 2018. Avgiften betalas via Swish på 0738252613 eller enligt överenskommelse med distriktsordföranden Ida Eriksson. Märk betalningen med ditt namn.

För dig som vill ha avgiften fakturerad skriver du detta i övrig information samt vart kostnaden ska faktureras.

Anmälan är bindande. Utebliven närvaro debiteras med full kostnad via Faktura.