Det går bra för Växjö – men Sverige behöver ett nytt ledarskap

Socialdemokraterna och Malin Lauber slår sig för bröstet i en debattartikel den 13 februari genom att lova allt till alla och satsa på allt från skola, omsorg, vård, allas lika rättigheter till ökad jämlikhet och tredje kön.

Men det uppstår ingen skönsång utan endast en tonlös melodi. Socialdemokraternas styre i regeringen har resulterat i ökad otrygghet i vårt samhälle, höjda skatter, höjda bidrag, växande vårdköer, sänkt motivation till egenförsörjning, misslyckad integration. Det är svårt att se hur den nationella utvecklingen kan skapa allt det som S säger sig vilja skapa i Växjö.

2013 lovade Stefan Löfven att partiet skulle ordna EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Drygt fyra år senare är arbetsmarknaden radikalt tudelad, där 22 procent utrikesfödda i förhållande till inrikesfödda medborgare, 4 procent, står utan arbete. Det vittnar inte bara om en misslyckad jobbpolitik utan även om bristande förmåga att lösa vår tids integrationsutmaningar.

Vi har svårt att förstå hur S ska få fler i arbete genom att sänka drivkraften till egenförsörjning med höjda bidrag, höjd skatt och vara emot modellen för en mer arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning som nu införts i Växjö och med goda resultat. S nationellt och i Växjö ser ofta tillskott av mer pengar, höjd bidragsnivå och skatt som den givna lösningen. Det är feltänkt. Det är ett direkt oansvarigt ekonomiskt agerande som varken bidrar till bättre ekonomi, ökad tillväxt, minskad segregation eller ökad jämlikhet.

Moderaterna och Centerpartiet i Växjö har tillsammans med Alliansen och Blågröna Växjö under de senaste 13 åren utövat ett ledarskap med stabilitet i ekonomin, visat att många initiativ och satsningar bidragit till tillväxt, livskvalitet och positiv utveckling för Växjö kommun. Befolkningsutvecklingen har ökat från 78 473 till 91 043 invånare under perioden 2006-2017. Kommunens intäkter samma period ökade från 3,9 miljarder kronor till 6,4 miljarder kronor, en ökning med 2,5 miljarder kronor, allt med en ekonomi i balans. Vi ser dock att det kommer ett osäkrare ekonomiskt läge, med prognostiserat lägre skatteintäkter. Tack vare att vi har haft ordning och reda i ekonomin och byggt upp en ekonomisk stabilitet gör att vi nu står redo för att klara tuffare tider.

Vi har fört en tydlig arbetslinje som har lett Växjö till historiskt låga nivåer för bidragsberoende hushåll. Vi vill fortsätta förbättra dialogen med näringslivet för att ha en fortsatt god tillväxt, öka nya etableringar, nya företag, nya jobb och få fler i arbete så att varje enskild individs potential tillvaratas på arbetsmarknaden. Vi är på rätt väg mot full sysselsättning och ett mer hållbart Växjö för framtiden. Vi behöver vi en ny regering som vågar ta ansvar, se över bidragsnivåer, sänka skatter, korta vårdköerna och öka tryggheten för våra medborgare. Det behövs ett hoppfullt ledarskap med tilltro till varje enskild individs förmåga att bidra till samhällets utveckling.

Vi står redo att fortsätta ta ansvaret för Växjö och ser fram mot att ta ledarskapet i Sverige.

Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

20 + 20 =