Det behövs tydligare krav på svenskkunskaper

Sverige har stora integrationsproblem. Det finns 130 bostadsområden där inte ens hälften av de vuxna går till arbetet på morgonen. Det tar åtta år innan ens hälften av de nyanlända har ett jobb. Denna utveckling måste brytas.

Kunskaper i svenska är nyckeln till integration. Den som kan svenska språket har lättare att få jobb och bli en del av svenska samhället.

Moderaterna presenterar därför ett samlat paket med skärpta språkkrav för invandrare:

Moderaterna vill skapa en tydlig koppling mellan kunskapsmål och ersättning för nyanlända som läser svenska för invandrare (sfi). I dag kan ersättning bara minskas vid frånvaro. Samtidigt rapporterar Skolverket att fler än sex av tio inskrivna år 2016 inte klarade sin sfi- kurs inom ett år. Moderaterna föreslår därför att sfi-elever ska få individuella kunskapsmål, och att ersättningen ska kunna minskas eller dras in om målen inte uppnås inom en angiven tidsram. Att sitta av tiden i klassrummet ska inte räcka som motprestation.

För det andra vill Moderaterna att godkända kunskaper i grundläggande svenska ska vara ett krav för att kunna få permanent uppehållstillstånd.

För det tredje ska godkända kunskaper i svenska vara ett krav för medborgarskap. Testet ska vara på en högre nivå än det som krävs för permanent uppehållstillstånd.

Till sist anser Moderaterna att kommuner ska kunna kräva att personer med bristande svenskkunskaper och som får försörjningsstöd ska delta i sfi-undervisning även under sin föräldraledighet. Då kan dessa personer närma sig arbetsmarknaden, i stället för att glida längre ifrån den. För att detta ska vara möjligt vill Moderaterna ge utökad rätt till förskola och dagis för barn till föräldrar med försörjningsstöd.

Med dessa reformer får vi på plats en tydlig kedja av drivkrafter och krav för att invandrare ska lära sig svenska. Genom tydliga språkkrav kan den som är ny i Sverige snabbare gå från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare. Sverige ska vara ett land för hoppfulla.

Johan Hultberg, Riksdagsledamot (M)

Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande i Växjö (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

14 − 10 =