Det behövs skärpta straff för sexualbrott

Moderaterna presenterade nyligen ett brett åtgärdspaket och förslag på skärpt lagstiftning för att förbättra rättsväsendets hantering av sexualbrott. Vi anser att detta är både viktiga och riktiga förslag som snarast borde få genomslag.

Utvecklingen den senaste tiden är skrämmande, de anmälda sexualbrotten ökar lavinartat samtidigt som för få av dessa brott utreds och klaras upp. Som om det inte vore ett svek nog framgår det därutöver tydligt att brottsoffren inte får det stöd som de behöver och att straffen för sexualbrott och då särskilt våldtäkt är förhållandevis låga.

Detta är problem och en utveckling som samhället inte får blunda för. Otryggheten breder ut sig och många kvinnor vågar i dag inte röra sig fritt i sitt bostadsområde än mindre på stan efter mörkrets inbrott.

Vi behöver både arbeta förebyggande och säkerställa att straffen står i proportion till brottens allvar för att vända den negativa brottsutvecklingen. Det är därför angeläget att både stärka rättsväsendet och ge bättre stöd till brottsoffret. Samtidigt vill vi se skärpta straff för alla våldtäktsbrott. De gärningsmän som gör sig skyldiga sexualbrott ska lagföras och dömas till hårdare straff. Genom dessa åtgärder kan vi upprätthålla förtroendet för rättsväsendet:

1. Skärpt straff för alla våldtäktsbrott: Straffen skärps med ytterligare 2-3 år utifrån nuvarande straffskala.

2. Skärpt straff för grovt sexuellt ofredande: Det finns anledning att se strängare på vissa former av sexuella ofredanden som inte når upp till vad som utgör en våldtäkt. Därför bör en ny rubricering med en högre straffskala införas för sexuellt ofredande.

3. Bättre brottsutredningar: För att stärka utredningarna ska en åklagare alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden. Särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner.

4. Tydligt brottsofferperspektiv: Skadestånden för de som utsatts för ett sexualbrott bör höjas avsevärt. Preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn ska avskaffas samtidigt som preskriptionstiderna för övriga sexualbrott bör ses över.

5. En ökad satsning på brottsförebyggande arbete: Det finns anledning att göra en omfattande studie av de sexualbrott som begås. Det handlar bland annat om brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås, vilka som begår brotten och vilka som är brottsoffer.

Det finns mycket som är bra med Sverige, samtidigt finns det problem som vi inte får blunda för. Otryggheten breder ut sig och det kan vi moderater aldrig acceptera. Därför genomför Moderaterna nu den största satsningen på lag och ordning på 20 år. Vi hoppas att ni vill ge oss chansen att genomföra dessa satsningar.

Anna Tenje (M), Ida Eriksson (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

3 × två =