Centrum ska vara tillgängligt för alla

Tillgången till parkeringsplatser är ett mått på hur attraktiv en stad är. Med en växande befolkning och en stad där både evenemang, turism och näringsliv ökar ser vi ett behov av att skapa fler parkeringsplatser.

Även om staden förtätas, är det angeläget att uppmana fler att gå, cykla eller åka kollektivt samt ersätta de parkeringsplatser som försvinner och möjliggöra för fler. Växjö expanderar. Det är en utmaning när vi samtidigt tar stor hänsyn till Europas grönaste stads hållbarhetsmål. Den positiva trenden då fler vistas i och runt centrum innebär ett tydligt behov av parkeringsplatser. För att förbättra omsättningen av parkeringsplatser vid speciellt viktiga målpunkter som lasarett och vårdcentraler har vi infört 3-timmars zon. Det har redan visat sig ge resultat för besökande genom en ökad tillgång.

För kommuninvånarna utanför tätorten finns ofta inget alternativ till biltransport. Då är det bra att vi fortsätter arbetet med pendelparkering. En sådan parkering gör det möjligt att parkera och sedan ha alternativet att ta buss/cykel till stadskärnan eller arbetsplatsen. Det nyligen presenterade parkerings- och bostadshuset skapar fler parkeringsplatser centralt. Centrum ska ju vara tillgängligt oavsett var vi bor i kommunen.

Vi som bor i staden med tillgång till goda bussförbindelser och cykel/gång-vägar måste förändra våra resvanor. Busslinjedragningen måste anpassas till de resmönster som uppstår när nya områden växer fram och nya arbetsplatser tillkommer. Här har Tekniska nämnden och Regionens trafikutskott tillsammans ett ansvar för en mer optimal lösning.

Sofia Stynsberg (M)
Björn Svensson (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

två × 1 =