Symbios mellan vägar och natur

Växjömoderaterna träffade Anders Johansson, ordförande i Växjö Vägförsamling, för att få information angående broprojektet vid utloppet i Årydsjön av Aggån/Kårestadån och om hur enskilda vägar fungerar och är organiserade. Sofia […]