Bygg järnväg som behövs

Den svenska järnvägen är i stort behov av upprustning och utbyggnad. Vi har utrett hur södra Sveriges problem kan lösas och listan på väl motiverade järnvägssatsningar är lång. Det behövs ett omtag som bygger på kostnadseffektivitet, stärkta arbetsmarknadsregioner, förbättrade villkor för näringslivet och bättre resmöjligheter för medborgarna.

”Växjö kommuns utredning lyfter en alternativ strategi för nya stambanor i södra Sverige som vi ställer till regeringens förfogande.

Strategin bygger på fyra grundprinciper:
• Bygg ut i etapper.
• Bygg ut de delar som har störst kapacitetsproblem först.
• Bygg järnväg där människor bor.
• Bygg för både fjärrtrafik och regionaltrafik och säkra kapaciteten för godstrafiken.

Läs hela artikeln här:
https://www.smp.se/debatt/bygg-jarnvag-som-behovs-dfe9aa39/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *