Brev till Migrationsverket: Låt familjen Myronov stanna

Både Kyrylo och Alona bidrar med kompetenser som företag inom IT-sektorn starkt efterfrågar. Vår förhoppning är att Migrationsverket ändrar sitt beslut och låter familjen fortsätta bidra till näringslivets och kommunens utveckling, säger Anna Tenje.

Växjö kommun tar nu strid för Kyrylo och Alona Myronov som utvisats till Ukraina. Kyrolo arbetar på IT-företaget IST och Alona på spelutvecklaren Play´n Go. Trots det ska båda utvisats efter cirka sju år i Sverige. Nu skriver ledande politiker ett brev till Migrationsverket.

Växjö kommun poängterar också i brevet till Migrationsverket att utvisningsbeslutet strider mot tidigare beslut i Migrationsöverdomstolen, mål nr UM 10747-16. Beslutet från Migrationsöverdomstolen blev att en helhetsbedömning av anställningsvillkoren ska göras. Enligt samma dom ska Migrationsverket vid bakåtsyftande bedömningar inte endast se månad för månad utan helheten. Ser man till längre perioder så tjänade Kyrylo Myronov mer än de 13 000 kr i månaden som är minimum. De månader som han låg under söktes inget försörjningsstöd, utan familjen har hela tiden försökt bidra till samhället.

Växjö kommun arbetar hårt och lyckas bra med integrationsarbetet. Familjen Myronov har utbildat sig, slitit hårt och gjort allt man kan förvänta sig för att komma in i det svenska samhället. Beslutet från Migrationsverket är både oacceptabelt och ologiskt, säger Anna Tenje.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fyra + nio =