Böneutrop ökar inte integrationen utan drar isär Växjö

Diskussionen om böneutrop har blivit en het fråga i Sverige just nu. Allt började med att Stiftelsen Växjös muslimer skickat in en ansökan till Polisen om att få börja med böneutrop från Moskén på Dalbo, och frågan har diskuterats livligt i media de senaste veckorna, såväl lokalt som nationellt. Nu har frågan om böneutrop i Växjö kommit ända upp på partiledarnivå.

Vi ställde några frågor till Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, som varit inblandad i ärendet från start.

Anna, kunde du tro att denna fråga skulle väcka så heta känslor?
– Ja, det kunde jag faktiskt. Min första reaktion när jag fick kännedom om att ansökan om böneutrop lämnats in till Polisen var att detta kommer bara att polarisera vårt samhälle och väcka väldigt mycket känslor. Det var därför jag på ett tidigt stadium kallade in imamen i Växjö till ett möte där jag bad honom tänka om och ta tillbaka ansökan. Hans åsikt är att det kommer snarare att bidra till att minska segregationen i samhället. Det visade sig att jag hade rätt. Hundratals med mail, massor av telefonsamtal, både till mig, mina kollegor och till tjänstemännen på kommunen och väldigt upprörda känslor i debatten visade på den polarisering som jag varnade för.

Vilken ställning har partiet nationellt tagit i frågan om böneutrop?
– Vi har inte formellt tagit något gemensamt beslut i detta, men Ulf Kristersson har uttalat sig till TT att allmänheten har rätt att inte bli påtvingade religiösa budskap.
Jag är skeptisk till böneutrop. Vi ska värna religionsfriheten, exempelvis genom att bejaka gudstjänstlokaler. Men vi ska också respektera allmänhetens rätt att inte bli påtvingade religiösa budskap i det offentliga rummet”, skrev Ulf i ett uttalande i veckan.

Vår partisekreterare Gunnar Strömmer har också resonerat kring ämnet, och kommit fram till att religionsfriheten är grundläggande i Sverige, och att det är ”självklart att man fritt ska kunna utöva sin tro, också tillsammans med andra i en gudstjänstlokal, exempelvis en moské. Lika viktigt är att respektera att människor inte bör påtvingas religiösa budskap i det offentliga rummet, eller i sina hem.

I debatten har ett av de mest upprepade argumenten varit att vi har kyrkklockor som låter i den offentliga miljön. Vad skulle du säga om det?
– Att jämföra kyrkklockor med böneutrop anser jag inte vara jämförbart. För det första har kyrkklockor ett historiskt och kulturellt arv som är speciellt men sedan är det stor skillnad på att ringa i klockor och att ropa ut ett religiöst budskap. Den dagen svenska kyrkan ansöker om att sätta upp en högtalare på domkyrkan för att ropa ut ett kristet religiöst budskap kommer jag att rösta emot det också.

Det finns många förväntningar från medborgarna, men det verkar som att politiker inte har så mycket att bestämma om i denna fråga i Växjö.
– Ärendet är ju som sagt ett polisärende, vilket innebär att vi politiker inte har någon beslutsrätt i frågan, vi kan bara tycka i ämnet. Miljö- och hälsoskyddskontoret ska lämna sitt yttrande till polisen efter att nämnden har sammanträtt den 27 mars, och det ärendet behandlar bara bullernivån utifrån Miljöbalken. Därefter fattar Polisen sitt beslut.

Vad händer nu, Anna?
– Oavsett vad som beslutas tror jag inte att vi har sett slutet här. Fler kommuner kommer att få hantera liknande frågor i framtiden. Det är något som riskerar att söndra vårt samhälle och bidra till ökad segregation om den inte hanteras rätt. Det är en extremt svår fråga men en mycket tydlig realitet. Religionsfriheten är inte förhandlingsbar. Det är en grundlagsskyddad rättighet som dessutom är skyddad i Europakonventionen. Men den inbegriper inte en oinskränkt rätt att proklamera religiösa uppfattningar i det offentliga rummet. Det är reglerat redan idag.

Du nämnde tidigt att detta inte bara handlar om religion, hur tänker du kring det?
– Det gäller religion, men faktiskt även andra uttryck som politik. Min bedömning kvarstår att frågan måste ses ur ett integrationsperspektiv. Detta ökar inte integrationen utan drar isär Växjö och ökar polariseringen. För mig är detta en stor fråga för hela samhället, där vi måste föra en seriös diskussion om vilken typ av samhälle Sverige är och ska vara, avslutar Anna Tenje.

Här kan du se TV4:s inslag om böneutrop i Växjö där Anna Tenje har medverkat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *