Blågröna Växjö jobbar för att möjliggöra anhörigbesök i äldreomsorgen

Den blågröna majoriteten har följt utvecklingen nogsamt under pandemin och har tydligt märkt hur nuvarande besöksförbud på våra särskilda boenden påverkar både anhöriga och omsorgstagare. Det kan inte vara meningen att de vi ska skydda som mest ska drabbas ännu mer genom isolering och ensamhet. Sommaren har möjliggjort besök utomhus, men nu går det mot kallare tider, något som försvårar anhörigbesök på höst- och vinterhalvåret.

Av den anledningen har vi nu gett uppdraget till omsorgsförvaltningen att tillsammans med våra bostadsbolag hitta en väg framåt så att våra äldre omsorgstagare kan få ökad livskvalitet genom att möjliggöra anhörigbesök på ett coronasäkert sätt inomhus. Självfallet kommer det utföras i enlighet med folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Hela pressmeddelandet kan du läsa här:

Nytt uppdrag för att möjliggöra anhörigbesök

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sexton − elva =