Blågröna ser till helheten för Växjö centrum

Lägre hyra för skattebetalarna, 250 nya bostäder, en modern arbetsplats och ett vardagsrum för Växjöborna. Det finns många skäl till att bygga ett nytt stadshus, skriver Blågröna Växjö.

Vänsteroppositionen har varit inbjudna och har deltagit och granskat planerna med att bygga 250 nya bostäder där kommunhuset i dag ligger sedan lanseringen av idén 2014. Vi har arbetat med det behov som finns rörande en ny stationsbyggnad och ett modernt, inbjudande stationsområde för ett växande Växjö. Även allmänheten har haft god insyn och kommer fortsatt att ha det genom öppna informationsmöten.

Vi vill utveckla och öppna upp ett kommunhus för alla, ge växjöborna en ny station och en inbjudande entré för alla som kommer resande till Växjö, skapa en miljömässigt hållbar arbetsplats med god arbetsmiljö för våra anställda, möjliggöra för nya arbetstillfällen i Växjöbornas gemensamma vardagsrum och skapa 250 nya bostäder mitt i centrum för att minska bostadsbristen. En sådan helhet saknar fortfarande vänsteroppositionen, vilket de ger uttryck för i sin debattartikel den 9 september. Det är lätt att vara i opposition när man inte behöver ta ansvar för helheten, utan bara kommenterar förslag från den styrande majoriteten.

Skälen för att bygga ett nytt stads- och stationshus är flera:

• Lägre hyra för skattebetalarna. Ett nytt stadshus med nya arbetssätt kräver mindre yta per medarbetare. En renovering av nuvarande kommunhus skulle innebära en högre hyra och cementerande av gamla arbetssätt med många små kontorsrum. Sammantaget skulle hyreskostnaderna stiga med ett par miljoner med Socialdemokraternas alternativ. Dessutom kräver renoveringen att medarbetarna skulle få arbeta i baracker i flera år. Det kostar 30 miljoner. Vänsteroppositionen blandar ihop siffror för att kunna fortsätta vara emot, trots att kalkylen håller. Möbler, bemannade säkerhetslösningar och så vidare, som oppositionen säger sig sakna i kalkylen, är något som inte ingår i investeringsbeslut enligt de principer vi arbetat efter under lång tid. Vidare kan det vara bra att veta att det är köpstopp på inredning i befintligt kommunhus fram till beslut fattats i fullmäktige.

• 250 nya bostäder mitt i centrum. Där kommunhuset ligger i dag kan upp till 250 nya bostäder byggas.

• En hållbar och modern arbetsplats. Stads- och stationshuset ska bli en miljövänlig offentlig byggnad i världsklass och erbjuda en bättre arbetsmiljö för kommunens anställda. Modern förvaltning kräver moderna arbetssätt. I det nya stadshuset planeras för öppna och effektiva arbetsplatser. Oavsett renovering av det gamla kommunhuset kan vi inte nå en så god standard. Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett nytt stadshus är en konkurrensfördel.

• Växjöbornas vardagsrum och resenärernas första intryck. Stads- och stationshuset erbjuder en ökad närhet till beslutsfattare och information. Via ett nytt stationshus kan Växjö visa sig från sin bästa sida; öppenhet, modernitet och kreativitet. Trygghetsfrågan hanteras tillsammans med Jernhusen. Att knyta ihop ett nytt stadshus med stationsområdets utveckling är en förutsättning för att vi ska få en modern station för en stad med fler än 100 000 invånare.

Vi i Blågröna majoriteten har respekt för investeringens storlek. Det är därför vi har jobbat med frågan i stor öppenhet och med tydliga mål; en station och ett stadshus med miljöprestanda och arbetsmiljö som tar sikte på framtiden, och en hyra som är lägre än alternativet. När vänsteroppositionen förlorar sig i detaljer och blandar misstro mot dem som arbetat fram underlaget och direkta felaktigheter så missar de hela poängen och undergräver förtroendet för kommunens skickliga medarbetare.

Alternativet till att inte bygga nytt stadshus är ett resecentrum som förblir vad det är i dag. Blågröna Växjö kommer arbeta vidare med en framgångsrik utveckling av Växjö och därmed kommer vi ställa oss positiva till en ny station, 250 nya bostäder och nytt stadshus.

Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tjugo + 11 =