Blågröna har förtroende för lärarnas professionalism

Erfarenheter från andra länder och svenska kommuner visar att resultatbaserad ersättning i vuxenutbildningen kan höja såväl resultaten som resurseffektiviteten, skriver Oliver Rosengren (M), Patric Mrad (KD), Lars-Erik Larsson (C), Magnus P. Wåhlin (MP) och Annika Stacke (L).

Vuxenutbildningen i Sverige har otillräckliga resultat och är inte dimensionerad för det behov som väntar. Hälften av alla nyanlända i etableringen har högst grundskoleutbildning och kommer behöva kompetenshöjande insatser för att kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Om vi inte klarar integrationen kommer tusentals nyanlända inom kort söka socialbidrag. Det är inte hållbart. Erfarenheter från andra länder och svenska kommuner visar att resultatbaserad ersättning kan höja såväl resultaten som resurseffektiviteten.

Skickliga lärare som sliter med sitt pedagogiska uppdrag och rustar fler för samhället och arbete ska inte lastas för vuxenutbildningens tillkortakommanden i Sverige. I stället behövs resursfördelningsmodeller som sätter press på utbildningsanordnarna att säkerställa att rätt och tillräckliga resurser finns till lärarnas förfogande för att klara uppgiften.

Socialdemokraterna har helt saknat egna förslag för hur vi ska säkra kompetensförsörjningen och klara integrationen av alla nyanlända. Åsa Karlsson Björkmarker och Martin Edberg väljer i stället ett högt tonläge i sin debattartikel den 31 augusti om Växjölöftet Vuxenutbildning. Utfall som ”galet”, och att olika utförare och växjöbornas valfrihet beskrivs som ”hacka sönder” är inte seriöst. Vänsteroppositionen trampar vatten i svallvågorna av Blågröna Växjös höga reformtempo.

Tyskland, Australien och Storbritannien är tre exempel på där resultatbaserad ersättning förbättrat kvalitet och effektivitet i olika arbetsmarknadsinsatser. I Sverige finns flera kommuner som använder modeller som liknar Växjölöftet Vuxenutbildning. Alla utbildningsanordnare som når våra högt ställda kvalitetskrav kan bli valda. Man får en tredelad ersättning:

• 80 procent av ersättningen betalas successivt under utbildningen när eleverna tar poäng i kurserna. Inom Sfi är det vid progression, då Sfi saknar kurser med poäng. Ersättningsmodellen säkerställer kunskap för varje krona.

• 20 procent av ersättningen betalas ut vid godkänt betyg. Utbildningsanordnarna behöver säkerställa att tillräckliga och rätt resurser finns för att få hela ersättningen. Betygssättningen ska enligt svensk författning baseras på elevernas prestationer. Anordnarens ersättning får inte påverka betygssättningen, och om en anordnare pressar lärarna kan de stängas ute från att erbjuda utbildning.

• Matchningsbonus på ungefär tio procent extra betalas till den som lyckas matcha eleven till en varaktig anställning efter avslutad yrkesutbildning. Vuxenutbildningen är en del av arbetsmarknadspolitiken och ska därför ha fullt fokus på att få fler i arbete.

Ersättningsmodellen ska stå på lärarnas sida och få anordnarna att ta större ansvar för elevernas resultat, samtidigt som skattebetalarnas pengar går till kunskap och inte bara till närvaro. Våra lokala reformer utvärderas efter resultat och justeras vid behov att bli bättre. Blågröna Växjö har fullt förtroende för att lärarnas professionalism och yrkesintegritet gör att man sätter korrekta betyg. Nu har vi fullt fokus på en bättre integration. Växjölöftet Vuxenutbildning är en viktig del i det arbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

3 × 1 =