Besöksstopp på särskilda boenden för äldre

Växjö kommun inför nu ett tillfälligt lokalt besöksstopp på de särskilda boendena för att skydda de äldre och mest utsatta från en smittspridning av Covid-19.

Besöksstoppet är tillfälligt och gäller endast på de särskilda boendena för äldre i kommunen. Besöksstoppet gäller i tre veckor från måndag 16 november och införs i förebyggande syfte.

– Vi måste skydda våra äldre och mest utsatta från smittspridning och det gör vi bäst genom att förhindra att coronaviruset kommer in på våra särskilda boenden. Vi vill inte riskera att hamna i samma situation som i våras då smittan redan kommit in på våra boenden när beslutet om besöksförbud äntligen kom. Det här är ett stort beslut som påverkar många människor men vi är överens om, både i politiken och i verksamheten, att det här är bästa sättet att skydda våra äldre, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Besöksstopp kommer att vara regel men det finns undantag som kan motivera ett besök

– Till exempel om en omsorgstagare har stark oro som inte kan lindras på annat sätt, att besökaren har antikroppar eller vid vård i livets slutskede. Alla undantag som inte gäller vård i livets slutskede hanteras av en referensgrupp som tar beslut i varje enskilt fall, berättar Ewa Ekman, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Beslutet om besöksstopp fattades idag på ett extrainsatt KSAU och gäller från 16 november till 6 december

– Ett besöksstopp minskar risken och utsattheten för våra äldre och är också en viktig signal till hela samhället. Vi måste nu alla ta ett större ansvar för att minska smittspridningen. I och med detta beslut tar vi i Växjö kommun det ansvar som vi tycker krävs för att skydda våra omsorgstagare, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

arton − 6 =