Åtta år med människans behov i fokus

Omsorgen i Växjö kommun använder samma planeringsverktyg för insatser i hemtjänsten som till exempel de S-styrda kommunerna Kalmar och Uppsala. Det är alltså skillnad på S i majoritet och S i opposition. Socialdemokraterna förstår egentligen att det inte handlar om någon minutjakt, utan om att se till att omsorgstagare får likvärdiga insatser och medarbetarna ett modernt planeringsverktyg men det vinner man förstås inga röster på. S blundar som vanligt dessutom för både pandemins påverkan på omsorgen och de kompetensförsörjningsutmaningar som hela Sveriges vård och omsorgssektor står inför. Bristen på kompetenta medarbetare börjar märkas redan idag och kommer inte att minska i framtiden, därför behöver vi hitta nya sätt att jobba på genom exempelvis fler tekniska lösningar. Låt oss utveckla varför vi måste hitta nya vägar fram för att trygga morgondagens välfärd.

Sverige och Växjö står inför stora utmaningar kopplade till förändringar i demografin. Fram till 2026 behöver välfärdssektorn enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner öka med cirka 200 000 anställda. Utöver det tillkommer ungefär 300 000 pensionsavgångar under samma period. Största behovsökningen återfinns inom gymnasieskola, vård och omsorg i kommunerna och allra mest inom äldreomsorgen. Det innebär att nästan var tredje ung människa i Sverige skulle behöva välja en vård- och omsorgsutbildning framöver om vi fortsätter jobba på samma sätt som i dag. Vi tror att alla inser att det med mycket stor sannolikhet inte kommer att bli så.

Det är inte ens realistiskt att tro att andelen som söker sig till dessa yrken fördubblas. Det ställer därför en rad krav på omställning. Teknikutveckling och digitalisering är en viktig del för att underlätta och lösa framtidens kompetensförsörjning och befria medarbetare från vissa arbetsuppgifter. Blågröna Växjö har särskilt prioriterat validering, kompetensutveckling och specialisttjänster för att ge medarbetarna möjlighet till personlig utveckling. Samtidigt driver vi på för att Växjö kommun ska ha en omsorg i framkant där digitalisering och teknisk utveckling ska bidra till mervärde för våra omsorgstagare och avlastning för medarbetarna. Ett tydligt exempel på detta är nattkameror som ger både ökad trygghet och förbättrad sömnkvalitet hos våra omsorgstagare samtidigt som det förenklar arbetet för våra medarbetare.

Den viktigaste resursen är dock inte tekniken, utan friska, välmående medarbetare som trivs och är goda ambassadörer för omsorgen som yrke och arbetsplats. Redan innan pandemin inledde vi ett intensifierat arbete med att stärka förutsättningarna för ett långt och hållbart arbetsliv i Växjö kommun. Betydelsen av det arbetet har i spåren av pandemin blivit ännu viktigare. Att trygga kompetensförsörjningen handlar inte om att bara anställa fler, utan att vårda och behålla de medarbetare vi redan har. Fler ska både vilja och orka arbeta längre för att vi ska kunna minska den årliga behovsökningen till följd av pensionsavgångar. Det kräver förändrat arbetssätt och nya lösningar. Det medarbetarnära ledarskapet har en avgörande betydelse och därför fortsätter vi satsa på våra chefer och riktar särskilda friskvårdssatsningar hela vägen ner till enhets- och verksamhetsnivå. 
Vi i den blågröna majoriteten ser de framtida utmaningarna och genom att ta dem på allvar och verkligen arbeta för en hållbar förändring tar vi ansvar för framtidens omsorg.

Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden i Växjö
Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden i Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

två + 11 =