Arbete bryter utanförskap

Artikeln är publicerad i ETC

Sammanhållning bygger tillit och trygghet i ett modernt samhälle. En förutsättning för att Växjö ska hålla ihop är att fler Växjöbor växlar utanförskap mot arbetsgemenskap. Vi har därför valt att sätta full sysselsättning efter förmåga som ett överordnat mål.

Enligt studier från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är sannolikheten att klara gymnasiet 20 procent lägre än genomsnittet för barn till föräldrar med ekonomiskt bistånd. Risken att själv vara i behov av ekonomiskt bistånd är 70 procent högre. SCB:s nya statistik visar att ha arbetslösa föräldrar ökar risken för unga att hamna utanför arbete och studier med nästan 70 procent, och risken att inte få gymnasiebehörighet med 40 procent. Att sakna gymnasiebehörighet ökar i sin tur risken att hamna i utanförskap med 118 procent.

Att det är jobb, och inte bidrag, som är lösningen framgår också tydligt av SCB:s statistik; 98 procent av alla förvärvsarbetande har över tid god ekonomisk standard. Välfärdsuppdraget är i huvudsak ett jobb- och skoluppdrag.

Utanförskap som går i arv är en orättvisa som behöver mötas med beslutsamhet och reformer. Våra två viktigaste prioriteringar är:

– Växjölöftet tar fler till arbete. Växjö är i dag en förebild bland Sveriges kommuner för en offensiv arbetslinje, i och med Växjölöftet. Färre än 900 hushåll har försörjningsstöd (socialbidrag) och antalet har minskat med drygt 40 procent, samtidigt som befolkningen vuxit kraftigt och särskilt i inkomstsvaga grupper. Växjöborna betalar en minskande andel av skatten för att finansiera bidrag. Växjölöftet grundar sig på evidens och beprövad erfarenhet. Tydliga krav på motprestation för att få bidrag kombineras med utbildning, matchningsstöd och individanpassade insatser. Att ställa krav är att bry sig.

– Tidiga insatser bryter utanförskap. När regeringen nyligen valde ut nationella förebilder för framgångsrika tidiga insatser, var Barnens bästa i Braås ett av två exempel. Utöver att implementera erfarenheterna av projektet i hela kommunen förstärks elevhälsovården med 15 miljoner kronor. Varje barn ska ha en gemensam vårdplan och en ansvarig för genomförandet, även när flera myndigheter samverkar, och i enlighet med erfarenheter från Skottland behöver skolan och socialtjänsten arbeta bättre med sjukvård och psykiatri.

Med fler i arbete och färre som ärver sina föräldrars utanförskap kan vi steg för steg stärka sammanhållningen och ta nya steg mot full sysselsättning. Det görs inte i en handvändning, men vi är fast beslutna om att Växjö ska vara en kommun för alla som är beredda att ta eget ansvar och jobba hårt för att lyckas.

OLIVER ROSENGREN (M), KOMMUNALRÅD OCH ORDFÖRANDE I NÄMNDEN FÖR ARBETE & VÄLFÄRD
PERNILLA TORNÉUS (M), ORDFÖRANDE I UTBILDNINGSNÄMNDEN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

två × två =