Alliansen står stark och fortsätter styra i Växjö

  • Våra långsiktiga prioriteringar om att sätta välfärden först, en offensiv arbetslinje och en hög och hållbar tillväxt ligger fast. Det är prioriterat för oss att följa kommunens budgetprocess, så att medarbetare och invånare vet att det är ordning och reda i kommunen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Alliansen med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har återuppstått. Under fredagen meddelades under en presskonferens att det tidigare majoritetssamarbetet mellan Alliansen och Miljöpartiet kommer att avslutas. Alliansen har hela tiden stått enade och starka i det politiska arbetet och kliver nu fram och borgar för ett fortsatt stabilt politiskt ledarskap. Under maj månad kommer vi att presentera ett gemensamt förslag till budget för Växjö kommun 2023.

Alliansen har under 16 års tid drivit på för ordning och reda i ekonomin och byggt robusta skyddsvallar för att även i tider av en orolig omvärld kunna leverera en god service och trygg välfärd till invånare, företag och besökare. Framöver kommer vi att prioritera:

1. Fortsatt ordning och reda i ekonomin och återta toppositionen i företagsklimatet
2. Fokus på ökad trygghet och krisberedskapsförmåga i hela kommunen
3. Tydligare prioriteringar riktade mot landsbygden och möjligheterna att bo, leva och verka i hela kommunen
4. Att fortsätta gå före och ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet
5. En fortsatt tydlig arbetslinje som ökar integrationen, när och får fler kan försörja sig själva
6. Att sätta välfärden först genom tydliga prioriteringar riktade mot skola och omsorg, före krånglig byråkrati och onödig administration.
7. Fortsatt utveckling av kultur, idrotts- och föreningsliv för att öka attraktionen av Växjö ytterligare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

4 × fem =