Alliansen presenterar ny laguppställning

Alliansen i Växjö presenterar ny laguppställning i nämnder och bolag efter att poster blivit vakanta på grund av att Miljöpartiet lämnat samarbetet med Blågröna Växjö. De ledande poster som tillsätts och personer som tillträder är;

• Eva Johansson (C), blir 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

• Gunnar Nordmark (L), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

• Sofia Stynsberg (M), blir 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

• Lena Wibroe (M), blir ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

• Anton Olsson (M), blir ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott och organisations och personalutskott

• Claes Bromander (C), blir 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden

• Malin Stadig Lundgren (KD), blir 1:e vice ordförande Växjöbostäder

Dessutom sker förändringar på flertalet poster som ledamot respektive ersättare i nämnder och bolagsstyrelser där avsägelser gett upphov till vakanta platser. Formellt beslut om tillsättning av vakanta platser tas i kommunfullmäktige 17 maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

5 × fem =