Alliansen i Växjö utmanar regeringen att rädda Kronobergs slottsruin

Alliansen i Växjö tillskriver regeringen med anledning av statens bristande underhåll av Kronobergs slottsruin. I Växjö kommun öppnar vi varje sommar stolt upp Kronobergs slottsruin för invånare och besökare. En välbesökt plats som efter sommaren 2022 riskerar stängas för alltid på grund av att staten inte tar sitt ansvar.

Alliansen i Växjö kommer inte låta det svenska kulturarvet i Växjö förfalla. Trots att det inte är vårt ansvar lovar vi att satsa 10 miljoner kronor av innevarande års överskott för att påbörja räddningen av Kronobergs slottsruin under förutsättning att staten tar sitt fulla ansvar för att säkerställa öppethållandet för invånare och besökare även i framtiden. Vi avser därför tillskriva och utmana regeringen att tilldela SFV medel så att myndigheten kan ta sitt underhållsansvar.

Stängningen av slottsruinen är ett hårt slag mot Kronoberg och påverkar inte bara fastigheter och besökare. Det är ett viktigt kulturarv som riskerar att falla i glömska samtidigt som det är ett populärt besöksmål är av stor betydelse för turismen, besöksnäringen och jobben i stort. En stängning innebär förlorade besökare, färre antal övernattningar på campingar och hotell samt färre arbetstillfällen lokalt.

Skrivelsen till kommunstyrelsen kan du läsa i sin helhet här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sjutton − 6 =