Våra prioriteringar för Växjö kommun

Vi bygger Växjö starkt!

Vi är oerhört stolta över Växjös framgångar. Vi arbetar ständigt med
att pressa tillbaka utanförskapet genom att hålla fast vid arbetslinjen. Näringslivsklimatet är bland det bästa i landet, vilket innebär att både företagen och jobben blir fler. Vi hamnar i toppen bland svenska städer där det är bäst att bo och är dessutom bäst i världen på att bygga klimatsmart i trä.

13 år av ekonomiskt överskott i kommunkassan, tydliga prioriteringar och fokus på hållbar tillväxt gör oss väl förberedda och rustade för både en lågkonjunktur och andra utmaningar som vi nu står inför. Vi bygger Växjö starkt.

Växjö ska präglas av nyfikenhet och attraktivitet, där det är tryggt att växa upp och att åldras. Skolan ska vara en trygg plats som fokuserar på kunskap och undervisning. Våra äldre ska känna ökad trygghet och frihet att själva få välja innehållet i sin vardag. i Växjö ska det alltid löna sig att jobba och göra rätt för sig.

Det arbetet gör vi tillsammans. Tillsammans i Team Tenje, tillsammans med våra medarbetare, näringslivet och inte minst tillsammans med våra invånare!