Tryggheten och kampen mot kriminella förblir en prioriterad fråga i Växjö

Vi närmar oss den första arbetsveckan i detta 2022, och vi konstaterar att valåret är här. Det kommer att bli ett intensivt år där förutsättningarna blir annorlunda med tanke på att vi fortfarande lever i pandemin.

Vi samtalar med Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö om hur detta året ser ut för Växjö, Växjömoderaterna och Sverige.

Hej Anna, på måndag börjar allt att rulla på nytt, vad är det första som du gör?
– Varje måndag morgon mellan 8-9 har jag möte med mina ”partiledarkollegor” i Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet för att diskutera aktuella frågor och lägga fram förslag på beslut i olika ärenden. Måndagen som nu kommer är inget undantag utan vi träffas som vanligt. Tyvärr blir det dock inte fysiskt utan digitalt på grund av rådande omständigheter men jag hoppas att vi kan ses snart igen som vanligt.

Pandemin påverkar, arbete hemifrån eller mixar du?
– Jag mixar så gott det går och så långt det är möjligt. De personliga mötena och mellansnacket över en kopp kaffe är otroligt viktigt och digitala möten ger inte det där lilla extra. För att inte förlora för mycket kreativitet och lösningsfokuserade arbetssätt brukar jag boka om fysiska möten från inne till ute. Mina bästa lösningar på problem, politiska reformer eller kampanjidéer har jag fått tillsammans med mina kollegor på promenad runt sjön eller i skogen.

När du tittar på 2021 och pandemin, vilken reflexion gör du inför detta året?
– Jag konstaterar att vi under 2021 anpassat oss och lärt oss leva med pandemin på många olika sätt men att pandemin fortfarande sätter många käppar i hjulen och sprider mycket oro. Anpassningen kommer att fortgå samtidigt som det är uppenbart att vaccination bidrar positivt och att våra äldre och allra sköraste i samhället skyddas betydligt bättre nu. Det är i dagsläget dessutom ett betydligt lättare tryck på sjukvården vilket tyder på att saker och ting ser bättre ut. Nu måste fler vaccinera sig så att vi kan än mer återgå till det nya normala. Vi kommer precis som alltid hitta medicinska, tekniska och innovativa sätt för att övervinna extrema utmaningar. Jag är positivist och jag tror på människans inneboende kraft att hela tiden arbeta för att hitta lösningar och övervinna problem.

Förra året avslutades med många bra nyheter kring satsningar på grund av det goda ekonomiska läget i kommunen, hur ser det ut under 2022?
– Växjö kommun hade ett bra år inte bara ekonomiskt utan även idrottsligt och kulturellt trots pandemin. Vi är en mycket attraktiv kommun där företagen växer och jobben blir fler. Den utvecklingen hoppas jag håller i sig under 2022 samtidigt som jag tror att både kulturen, besöksnäringen och restaurangbranschen kan få ett rejält uppsving igen. Ordning och reda i ekonomin är en viktig princip i vårt politiska ledarskap och vi har lagt en solid grund och byggt skyddsvallar för sämre tider under många år. Vi har konsekvent valt att prioritera välfärden framför onödig byråkrati och administration vilket gör att varje skattekrona används på ett så effektivt sätt som bara är möjligt. Grunden för all välfärd är jobben. Utan välmående företag som växer och expanderar så blir det heller inga skattepengar till kommunkassan. Arbetslinjen och fler jobb är och förblir därför en av våra viktigaste arbetsuppgifter. 2022 kommer att bli ännu ett bra år för Växjö kommun där vi kan satsa på välfärden, jobben och växjöborna.

Vilka är de största frågorna för Växjö kommun under detta året?
– Tryggheten och kampen mot den organiserade brottsligheten och kriminella ungdomsgäng är och förblir en prioriterad fråga i Växjö. Bristen på poliser och bristande resurser till hela rättsapparaten gör sig påmind även lokalt. Vårt goda samarbete med polisen, civilsamhället och andra myndigheter kommer att öka och fokusera både på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Det ska vara oerhört svårt och jobbigt att vara kriminell i Växjö.

Arbetslinjen och jobben är som jag skriver ovan grunden till välfärden och vi kommer fortsätta med att dels arbeta med att fler företag ska växa och att jobben ska bli fler men även att fler ska jobba och kunna försörja sig själva. Ett bra företagsklimat och en tydlig arbetslinje är två sidor av samma lyckomynt.

Välfärden först har vi sagt under flera år och det arbetet försätter. Det innebär att vi prioriterar resurser till välfärdens kärna istället för onödig byråkrati, administration eller lokaler. Samtidigt som vi effektiviserar och samordnar får mer valuta för varje skattekrona och styr pengarna till klassrummen, till omsorgen av våra äldre och till våra särskilt utsatta.

Men sedan kommer sannolikt en ny simhall, en ny regionteater, nytt sjukhus och nya skolor ge många rubriker och långa diskussioner i både lokalpressen och runt köksbordet under det kommande året

Och för Moderaterna på riks- och lokalnivå?
– Egentligen dominerar samma frågor både nationellt som hos oss lokalt. Tryggheten och den ökade organiserade brottsligheten med alla skjutningar är den största utmaningen nationellt. Den frågan kommer att fortsätta dominera debatten lång tid framöver tyvärr. Vi har stora problem i Sverige och vi behöver en ny regering som kan få ordning på Sverige och kriminaliteten. Sedan blir arbetslinjen en ödesfråga givet att så många i Sverige idag inte kan försörja sig själva och antalet långtidsarbetslösa växer kraftigt. Arbetslinjen måste återupprättas nationellt och det måste löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag. Till dessa två frågor vill jag även lägga klimatfrågan och den svåra elkris som vi just nu går igenom. Många svenskar lider just nu av svårt av de höga elpriserna som beror både på brist på el och brist på kapacitet men kokar ner i en vårdslös energipolitik och bristande handlingskraft av S, MP, C och V.

Växjömoderaterna gillar att kampanja, och under 2021 hade vi lokalen på Storgatan 14, uppfyllde vi förväntningarna?
– I min värld kan vi ALLTID göra mer och bättre. Jag älskar ju att kampanja och saknar verkligen både att knacka dörr och att möta växjöborna på gator och torg. Under 2022 är jag dock övertygad om att vi kommer få möjlighet att få utlopp för vår kampanjglädje ännu mer. Lokalen på Storgatan ger oss bokstavligen ett skyltfönster och en dörr in i vårt parti. Dit kan man alltid komma för att ställa frågor, lämna synpunkter eller bara ta en kopp kaffe och lära känna oss lite bättre. Jag har aldrig varit mer sugen på en valrörelse än vad jag är nu.

Hur tänker vi inför 2022?
– Att vi ska vara lika tillgängliga, öppna och ärliga som vanligt och att vi ska kämpa hårt för att återigen vinna växjöbornas förtroende. Vi lovar inte allt till alla men vi håller det vi lovar och vi förvaltar varje skattekrona så effektivt vi kan. Med oss får växjöborna mer för pengarna.

Listan till kommunfullmäktige presenteras snart, vad är målet när det gäller valet i Växjö?
– Att tillsammans jobba hårt för att förtjäna växjöbornas förtroende så att vi återigen kan bilda ett majoritetsstyre. Att bygga världens bästa lag och komma med lösningarna på de utmaningar och problem vi står inför.

Du har nu varit kommunstyrelsens ordförande i fem år, vad är det roligaste som du har gjort, vad är det tuffaste med jobbet och det som har gjort att du känner dig särskilt stolt? Och glöm inte också något dåligt som har hänt.
– Det är svårt att peka ut något specifikt. Helheten är det fantastiska. Att en dag inte är den andra lik och att jag får arbeta med att tillsammans med andra hitta lösningar på de problem och utmaningar vi står inför. Att hela tiden sträva efter att bli bättre och att leverera på växjöbornas förtroende. Att träffa företagare som vill expandera, oroliga föräldrar som vill förbättra skolan, en växjöbo som vill förbättra trafiksituationen eller eldsjälar i en förening som vill utveckla sin verksamhet ger så mycket energi. Det kräver givetvis mycket arbete och ibland är det ganska ensamt. Just därför är jag glad för att jag har både mina kollegor i den styrande majoriteten men framförallt min ”moderata” familj som stöttar och bidrar så mycket. Hatet och hoten gentemot politiker ökar tyvärr och ibland funderar man ju givetvis över huruvida det är värt det särskilt när det kryper närmare den egna familjen. Men det är värt det. Att få förtroende att vara kommunstyrelsens ordförande i Växjö är en ynnest. Jag är så stolt och tacksam.

Du är också 2:a vice ordförande i partiet nationell, hur ser det ut på den fronten?
– Det är oerhört spännande och inspirerande och ger mycket energi. Jag får möjlighet att påverka partiets inriktning och diskutera olika vägval och strategier. Växjö är i mångt och mycket ett skyltfönster för Moderaterna nationellt och det arbete vi har gjort lokalt gällande arbetslinjen och miljöpolitiken är numera även vår linje nationellt. Även nationellt har vi byggt ett fantastiskt lag som har väldigt roligt tillsammans. Det har varit ett framgångskoncept lokalt och något som jag tror kommer leda oss till valseger även nationellt.

Blir det maktskifte i Sverige?
– Givetvis. Allt annat vore förödande. Vi måste få ordning på Sverige och det är uppenbart att en splittrad vänsterminoritet inte kan lyckas med det.

Och i Växjö, fyra år till med Moderaterna?
– Det förtroendet hoppas jag också på och jag kommer jobba stenhårt varje dag fram till valdagen för att förtjäna det. Därefter kommer jag växla upp ytterligare.

Har du något nyårslöfte inför 2022?
– Jag lovar att alltid sätta kommuninvånarnas bästa först och fortsätta jobba hårt för att Växjö ska vara en attraktiv och trygg kommun som vi alla kan vara stolta över.

Anna, vi kan konstatera att det blir ett intensivt år. Vad är det som kommer att ge dig möjlighet till återhämtning?
– Långa promenader med min hund i skogen, trädgårdsarbete och ljudböcker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

13 − elva =