Moderata seniorer

Moderata Seniorer är nätverket för de äldre och mer erfarna inom partiet

Deltagare

Alla moderata medlemmar är välkomna att delta i våra möten och aktiviteter. Det finns inget speciellt medlemskap i seniorverksamheten. Vi har inga åldersgränser. Vi vill dessutom uppmuntra att ta med en god vän eller granne till våra möten.

Styrgruppen

Styrgruppen för Moderata seniorer i Växjö kommun består av: Ingemar Swalander, ordförande, Carl Geijer, Agneta Skoglund, Pernilla Sjöberg, Agneta Nordlund G:son och Benny Johansson. Kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter finns under programmet.

Lokal

Vi varvar våra möten mellan Domkyrkocentrum, Linnésalen och Kommunhuset, Kronobergsrummet.
Mötena håller på mellan kl 14.00 – 16.00

Program

Vi försöker i vårt program blanda politik med annat mer allmänt innehåll, som vi tror är intressant för åldersmässigt mer mogna deltagare.

Avgift, anmälan

Mötena kostar inget, vi bjuder på fika. Vi behöver däremot anmälan i förväg. Anmälan kan ske per e-post eller telefon.

Politik

Vi är en del av Moderaterna och medverkar med ”inspel” till våra lokal, region och rikspolitiker i frågor som har betydelse för medborgare i mogen ålder. Det kan gälla tillgång till bostäder anpassade för äldre, god infrastruktur, rimliga skatter, ett stabilt och rimligt pensionssystem, sjukvård som är lättillgänglig och köfri, rikt kulturliv, brett fritidsutbud samt i övrigt hög kvalitet på offentlig service.

Kontakt

Vill du ta kontakt med oss? Eller vill du anmäla dig till våra möten? Maila ingemar.swalander@telia.com eller ring till 0708-74 84 01

Program för Moderata Seniorer våren 2019:


 • Morgondagens sjukvård, utmaningar, lasarettsfrågan mm

  Tisdag den 3 sept kl 14.00-16.00. Plats: Galaxen (en trappa ned), Stadsbiblioteket. Mikael Johansson, ny moderat ordförande i regionstyrelsen, berättar om de utmaningar som sjukvården står inför de närmaste åren, bl a den medicinska utvecklingen, ekonomin, kompetensförsörjningen, närsjukvården och digitaliseringen, samt planerna på nytt lasarett.
  Kontaktperson: Pernilla Sjöberg, telefon: 0702 – 70 73 22. Anmälan senast 28 augusti.

 • Möte med Regionteatern

  Onsdag den 2 oktober kl 14.00 – 16.00. Plats: Regionteatern, Ringsberg..VD och scenkonstchef för Regionteatern Blekinge Kronoberg sedan oktober 2017, Therese Willstedt, berättar om sin bakgrund, om regionteatern och dess omfattande verksamhet i de båda länen. Vad behövs för att utveckla scenkonsten, behovet av nya lokaler? Senare samma dag är det nypremiär på föreställningen ”Lust”.
  Kontaktperson:Pernilla Sjöberg, tel 0702 – 70 73 22. Anmälan senast 25 september

 • Tillgänglighet i centrum och stadsmiljöprogram för Växjö

  Onsdag den 6 november kl 14.00 – 16.00. Plats: Kronobergsrummet, kommunhuset.Projektledare Kristina Thorvaldsson berättar om ett projekt kring tillgänglighet i centrum och hur hinder kan avhjälpas. Stadsträdgårdsmästare Göran Svantesson presenterar nya stadsmiljöprogrammet. Hur kan vi göra Växjö centrum mer attraktivt och tillgängligt för alla?
  Kontaktperson:Agneta Nordlund G:son, telefon: 0707 – 89 32 10. Anmälan senast 30 oktober

 • Företagsklimat och näringslivsutveckling

  Måndag den 2 december kl 14.00 – 16.00. Plats: Kronobergsrummet, kommunhuset. Ulrica Bennesved, ny regionchef för Svenskt Näringsliv, presenterar den senaste mätningen av företagsklimatet i Växjö, pekar på styrkor och utmaningar. Anna Sjödahl, kommunens nya näringslivschef kommenterar undersökningen och berättar om aktuella projekt inom näringslivsutveckling.
  Kontaktperson: Ingemar Swalander, telefon: 0708 – 74 84 01. Anmälan senast den 25 november.