Årsmöte

Partiföreningen Moderater i Växjö stad & Växjömoderaternas Krets

Moderaterna i Växjö stad och Växjömoderaternas Krets inbjuder
härmed alla medlemmar till sina respektive årsmöten.
Även medlemmar utanför partiförening och krets är välkomna!

*Eventuella motioner till Kretsen ska skickas till Catharina Winberg senast den 28 februari. Motioner till Växjö Stad skickas till Anna Gustbée.

Program:
Kl. 17:30 Årsmötet för Växjö Stad och sedan årsmötet för Kretsen
Kl. 19:00 Kvällens talare, Louise Meijer, riksdagsledamot, och Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Dagens ämne Trygghet och Säkerhet
Kl. 20:00 Avslutning

När: Den 15 mars kl 17:30
Var: Digitalt via Zoom

Registrera dig i förväg till stämman här nedan senast den 5 mars: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsf-utqT0iGN3s4e8LG9NhGGMVK7bmH1Iz

Efter registreringen kommer du att få ett bekräftelsemeddelande med information om att gå med i årsmöte.

OBS!! Vi ska vara online en halvtimma tidigare så att du ska få möjligheten att testa det tekniska och vara på ”plats” i tid!

Har du frågor? Ta kontakt med Catharina Winberg, 076-621 65 88, eller via mail: catharina.winberg@vaxjo.se